جرم‌انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قم