دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 7-218 
2. محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

صفحه 37-62

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی دادمرزی


5. مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش

صفحه 127-158

محمود حکمت‌نیا؛ امرالله خوشنویس