حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی میبد