ضرورت حذف ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته‌های قاعده‌گذاری و تفسیر قانون جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده

ماده‌ی 220 ق.م.ا بیان می‌دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه‌ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده‌ی 220 ‌را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته‌اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش‌های بنیادینِ زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده‌ی جرم‌انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه‌ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده‌ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده‌ وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات