عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم

2 عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل