بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه