مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی میبد