چالش برون‌فقهی اجرای حدود در عصر غیبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس قم دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی قم