مبنای «احترام» در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم

2 مربی دانشگاه حضرت معصومه