عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته‌ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مفید

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قم