تحدید قلمرو جرم محال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجو دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی