موضوعات = حقوق کیفری
مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 61-90

محمد حسنی


حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 233-265

بابک پورقهرمانی؛ مظفر احمدی سربرزه


«علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی


جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 207-237

سیدمحمدحسن سیادت؛ مهدی چگنی؛ محمد صادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی


از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 39-61

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 185-211

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


تبیین دامنه تأثیر قاعده احسان

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398

محمد میرزایی؛ محمد هادی صادقی


امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی


امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار