حمایت از مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ