Guide for Authors

 مراحل پذیرش مقاله به شرح ذیل است:

ـ پالایش مقالات ارسال شده توسط سردبیر مجله بر اساس موضوع، چکیده و ساختار
ـ ارجاع مقاله به داور اول و انجام اصلاحات توسط مؤلف در صورت لزوم
ـ ارجاع مقاله به داور دوم و انجام اصلاحات توسط مؤلف در صورت لزوم
ـ طرح در تحریریه در صورت پذیرش از سوی دو داور و انجام اصلاحات داوری
ـ ارجاع مقاله به نویسنده برای انجام اصلاحات شکلی مطابق شیوه‌نامه مجله و که در ذیل توضیح داده شده است. مؤلفان مکلفند جهت رعایت کامل شیوه‌نامه مجله و مسائل شکلی و ویرایشی مندرج در راهنمای نویسندگان فایل کامل مقاله خود را (شامل چکیده و نام مؤلفان در یک فایل) به همراه شماره موبایل برای آقای قهرمانلو تایپیست پژوهشگاه (azm5592@yahoo.com / 09192951400) یا دفاتر فنی ارسال و سپس از طریق سامانه مجله عودت دهند (مقاله در انتها صرفا در قالب صفحه بندی شده و ویرایشی مجله پذیرش خواهد شد.)
ـ مجله حقوق اسلامی در هیچ یک از مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

 

لطفاً پیش از ارسال مقالات موارد ذیل رعایت شود:

 • حجم مقاله حداقل 3000 کلمه و حداکثر 8000 کلمه باشد.
 • چکیده فارسی مقاله، در 150 تا 180 کلمه و به‌همراه چکیده انگلیسی با کیفیت ترجمه قابل انتشار ضمیمه شود.
 • شیوه ارجاعات به صورت درون متنی و با فونت یک شماره کوچک‌تر از متن است.
 • درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در داخل پرانتز صورت می‌گیرد.
 • برای شیوه‌بندی عنوان مقاله از «Heading 1» که در زبانه Home در منوی بالای نرم‌افزار ورد وجود دارد استفاده کنید. برای عناوین داخل مقاله نیز به ترتیب از «Heading 2» به بعد استفاده کنید.
 • مقاله باید در محیط Word ویراستاری شده و در قالب ساختار بیان شده در بالا ارسال شود. فایل راهنمای ویراستاری را از اینجا دانلود کنید. نمونه فایل شیوه بندی شده مقاله را از اینجا دریافت کنید. در صورتی که آشنایی کافی با نکات ویراستاری یا صفحه بندی ندارید لطفا ویراستاری و شیوه بندی مقاله را به مؤسسات ویژه یا اشخاص متخصص امر بسپارید.
 • در تمام متن مقاله علائم نگارشی مانند ویرگول با کلمه پیش از آن فاصله نداشته و با کلمه پس از آن فاصله دارد؛ مگر در مورد علائم دو تایی مانند گیومه و پرانتز که در بار اول با کلمه پیش از خود فاصله دارد و به کلمه پس از خود می‌چسبد.
 • پیشوند «می» در کلماتی مانند می‌شود با نیم‌فاصله تایپ شود. مواردی مانند «ها» جمع نیز با نیم‌فاصله به کلمه پیش از خود می‌چسبد؛ مانند کتاب‌ها. کلمات دو قسمتی مانند «پیش‌بینی» هم با نیم‌فاصله نوشته می‌شود.
 • ارجاعات درون‌متنی بدین شکل نوشته شود: نام‏ خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار، شماره صفحه: (مظفر، 1357، ج1، ص194). در صورت تعدد صفحات از صص به جای ص استفاده شود.
 • بین ج یا ص و مانند آن و عدد بعد از آنها فاصله وجود ندارد؛ چه در ارجاعات و چه در فهرست منابع.
 • در صورت تکرار منبع درون متنی اگر منبع دیگری بین آنها فاصله نیانداخته باشد و سه صفحه بیشتر از آن فاصله نگرفته باشد می‌توان از (همان) استفاده کرد. در غیر این صورت، حتما مشخصات منبع تکرار شود.

 • در صورت تعدد آثار منتشرشده از یک مؤلف در یک سال، برای نمایاندن ترتیب انتشار با حروف الف، ب، ج و... متمایز شوند؛ برای مثال: (کاتوزیان الف؛...)

 • منابع درون متنی انگلیسی به این شکل ذکر خواهد شد: (Benson, 2001, p.121)
 • در صورت تعدد منابع در یک ارجاع درون متنی واحد از اسلش (/) بین آنها استفاده شود.
 • ارجاعات درون متنی با یک فاصله از عبارت یا جمله قبل خود شروع شده و نقطه پایان جمله یا علایم ویرایشی دیگر بعد از پرانتز ارجاعات درون متنی درج شود: (مظفر، 1357، ج1، ص194).
 • فهرست منابع را از طریق شماره گذاری خودکار مرتب کنید و به هیچ وجه به صورت دستی شماره گذاری نشود.
 • فهرست منابع در آخر مقاله (ابتدا فارسی و عربی و سپس لاتین) بر اساس حروف الفبایی نام ‌خانوادگی نویسنده، بدون تفکیک بین کتاب و مقاله و...، به شکل زیر تنظیم شود:
 1. برای کتاب: نام خانوادگی، نام مؤلف؛ عنوان کتاب (به صولد بُلد)؛ نام مترجم یا مصحح (در صورت وجود)؛ ج1 (شماره جلد)، چ2 (شماره چاپ)، محل نشر: ناشر، سال انتشار.
 2. برای مقاله: نام ‏خانوادگی، نام مؤلف؛ «عنوان مقاله»؛ نام مجله (به صورت بُلد)، ش1 (شماره مجله)، فصل و سال انتشار.
 3. برای سایت: مولف (اگر مولف ندارد منبع با عنوان مطلب شروع شود)؛ «عنوان مطلب»؛ عنوان سایت (به صورت بُلد)، تاریخ انتشار (یا بی‌تا)، به آدرس: <http://example.com/32454> دسترسی در تیر ۱۳۹۸.
 • نکته: فقط نام نویسنده اول با نام خانوادگی جابجا می‌شود. بنابراین در صورتی که چند نویسنده برای یک منبع وجود دارد از نویسنده دوم به بعد نام مؤلفان به ترتیب «نام و نام خانوادگی» آمده و جابجا نمی‌شوند. مثال: علیجانی، مهدی، محمد کاویانی و علی رمضانی؛ ... . در مواردی که دو نویسنده وجود دارد در ارجاعات درون متنی نام فامیل هر دو نویسنده با واو عطف می‌آید؛ مانند: (علیجانی و کاویانی، 1397، ص2). در صورتی که بیش از دو نویسنده وجود دارد (صرفا در ارجاعات درون متنی) پس از نام نویسنده اول عبارت «و دیگران» می‌آید؛ مانند: (علیجانی و دیگران، 1397، ص2). همان طور که گفته شد در فهرست منابع پایان مقاله همیشه مشخصات تمام نویسندگان به طور کامل ذکر می‌شود.

 • عنوان‌های اصلی داخل مقاله بدون نام یا عددگذاری باشد و از عناوین سطح دوم به بعد شماره‌گذاری شود. به نمونه زیر توجه کنید:

           مقدمه

           ساختار حقوقی کنوانسیون برن

              1. چیستی معاهده

                   1ـ1. تعهدات ناشی از معاهده

                   2ـ1. اقسام نقض در معاهده

             2. اقسام معاهده

           اصول حاکم بر معاهده

             1. موضوعات مورد حمایت

             2. مصادیق مورد حمایت

            نتیجه‌گیری

 

 •  تذکر:
 1. سمت نویسنده به معنای جایگاه علمی او ذکر شود و نه شغلی مانند: استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده ... دانشگاه ...
 2. به همراه فایل اصلی مقاله فایل مجزایی تحت عنوان مشخصات نویسندگان ارسال کنید که شامل موارد ذیل باشد: نام، نام ‏خانوادگی، میزان تحصیلات، سمت (جایگاه علمی و نه شغلی) نویسنده، نشانی، شماره تماس و نشانی الکترونیکی خود را بنویسید.
 3. فصلنامه حقوق اسلامی در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.
 4. انتشار مقالات و مطالب منتشر شده در فصلنامه حقوق اسلامی به معنای بیان دیدگاه‌های فصلنامه نیست.
 5. مقاله باید نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیش‌تر در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر نشده باشد و یا برای چاپ به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.
 6.  مقالات علمی پژوهشی دارای مقدمه ای یک تا دو صفحه است و بر خلاف پایان نامه عناوینی مانند مسئله تحقیق، پیشینه تحقیق و مانند آن در مقاله نمی‌آید. مقدمه باید شامل بیان ضرورت، پیشینه، مسئله، فرضیه و ساختار تحقیق باشد.
 7. در مقالات نمی‌توان عنوان یک فصل را به مفاهیم و کلیات اختصاص داد.
 8. عنوان هیچ یک از فصل‌ها نباید با عنوان مقاله یکسان باشد.

 

 • در صورت عدم رعایت موارد فوق مقاله بررسی نخواهد شد.

 

وضعیت حقوق مالکیت فکری مقالات ارسالی:

ارسال و انتشار آنلاین یا مکتوب مقاله در مجله حقوق اسلامی به این معنا است که مؤلف مجوز انتشار آن را به طور مکرر به مجله اعطا می‌کند مگر آنکه نویسنده پیش از انتشار مقاله را از طریق سامانه بازپس گیری کرده و مجله با آن موافقت کرده باشد.