مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 71-102

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد قادری‌نیا


نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، مرداد 1392، صفحه 73-97

فرج‌الله هدایت‌نیا؛ سیدجواد سیدعلیزاده گنجی


عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته‌ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 73-103

ناصر قربان نیا؛ نادر اخگری بناب


روایات قابل استناد در فقه

دوره 13، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 73-90

سعید ضیائی فر؛ امیرحسین صفاحسینی


حقوق مرتبط با حق مؤلف

دوره 4، شماره 13، مرداد 1386، صفحه 73-96

محمود صادقی؛ شیما پورمحمدی


چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر عدالت حاکم

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 73-97

روح اله ملکی؛ بیژن عباسی؛ سید محمد هاشمی؛ صابر نیاورانی


نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 61-90

محمد حسنی


بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 77-107

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیف‌الله محمدی‌نسب


امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

دوره 1، شماره 1، تیر 1383، صفحه 77-108

محمدعلی جاجی ده آبادی


تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین

دوره 3، شماره 12، آذر 1386، صفحه 77-92

جلال الدین قیاسی


اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 77-109

محمدتقی رفیعی؛ امیر باقریان


ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای

دوره 10، شماره 39، بهمن 1392، صفحه 79-111

ناصر قربان‌نیا


اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل

دوره 12، شماره 47، اسفند 1394، صفحه 79-112

عبدالحکیم سلیمی


نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

دوره 2، شماره 7، دی 1384، صفحه 79-104

نعمت الله الفت


چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 81-96

سیداحمد میرخلیلی؛ اکرم غدیری


مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 83-106

محمد صالحی مازندرانی


بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی

دوره 7، شماره 27، دی 1389، صفحه 83-105

علیرضا پوراسماعیلی