گستره کارآمدی قاعده فقهی لاضرر

دوره 7، شماره 25، تیر 1389، صفحه 63-89

عبدالحسین رضائی‌راد


بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

دوره 6، شماره 23، بهمن 1388، صفحه 63-96

جلیل قنواتی؛ مصطفی نصرآبادی


احسان؛ منبع مسئولیت

دوره 2، شماره 6، آذر 1384، صفحه 63-88

سید مصطفی ‌‌مصطفوی


قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی

دوره 3، شماره 10، آذر 1385، صفحه 63-84

سید عباس موسویان


کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی

دوره 3، شماره 12، آذر 1386، صفحه 63-76

مهدی حسن زاده


ارش شرط

دوره 5، شماره 19، دی 1387، صفحه 63-85

ابراهیم عبدی‌پور؛ علی ثقفی


بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 63-89

حامد صالحی علی آبادی؛ محمدحسن صادقی مقدم


اوصاف قرارداد اختیار معامله

دوره 6، شماره 22، آذر 1388، صفحه 65-98

جواد حسین‌زاده


مبانی‌ پرداخت دیه از بیت‌المال

دوره 2، شماره 5، تیر 1384، صفحه 65-86

حسینعلی بای


قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده

دوره 5، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 65-91

ابراهیم عبدی‌پور


تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 65-86

محمد حسین کریم زاده شورک؛ احمد حاجی ده آبادی؛ عبدالرضا برزگر


منشأ الزام در احکام فقهى و شرعی

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 67-87

عنایت شریفی


پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری

دوره 12، شماره 45، تیر 1394، صفحه 67-106

جعفر یزدیان جعفری؛ الهه خیرمند


پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 43، دی 1393، صفحه 69-99

محمدمهدی الشریف؛ مریم جلالی؛ زهرا اکرمی ابرقوئی


بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری

دوره 14، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 69-95

امین حسنوند؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 71-104

محمدهادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی؛ علیرضا تیموری


قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه

دوره 1، شماره 3، دی 1383، صفحه 71-101

حسینعلی بای


رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

دوره 1، شماره 4، فروردین 1384، صفحه 71-83

مهدی حسن زاده