قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

دوره 1، شماره 4، فروردین 1384، صفحه 39-70

احمد حاجی ده‌آبادی


امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع

دوره 2، شماره 8، خرداد 1385، صفحه 39-60

ابوالقاسم علیدوست


منابع فقه در قرآن کریم

دوره 5، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 39-64

سیف‌الله صرّامی


اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 39-61

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 41-70

فرج‌الله هدایت نیا


تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین

دوره 14، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 41-68

جلیل قنواتی؛ سید ذبیح الله مسعودیان


بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 41-69

محمد صالحی مازندرانی؛ ایمان صالح


مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398، صفحه 41-67

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

دوره 1، شماره 3، دی 1383، صفحه 43-69

ابوالقاسم علیدوست


مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 43-71

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش‌شناختی آن

دوره 10، شماره 37، مرداد 1392، صفحه 45-71

محمد عرب صالحی


تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر

دوره 13، شماره 50، آذر 1395، صفحه 61-91

سیدحسین صفایی؛ عارف عبدالهی لاشکی


ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط

دوره 6، شماره 21، تیر 1388، صفحه 49-79

ناصر قربان‌نیا


تسهیل طلاق یا طلاق‌زدایی در حقوق خانواده ایران

دوره 12، شماره 47، اسفند 1394، صفحه 51-77

فرج‌الله هدایت‌نیا


بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 53-75

عزیز الله فهیمی؛ خالق داد اسدی


تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی

دوره 7، شماره 27، دی 1389، صفحه 57-81

محمود حکمت‌نیا؛ عباس عبادتی وایقان؛ مهدی معلی


جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی

دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 57-87

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ محمدمهدی عالمی طامه


حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 57-80

فرج الله هدایت نیا