بررسی نظریه مَلِکَ اَن‌یَملِک (حق تملک)

دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 29-62

اسماعیل نعمت اللهی


شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار

دوره 10، شماره 38، آذر 1392، صفحه 29-52

علیرضا باریکلو


بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع

دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 29-58

عادل ساریخانی؛ علی درودی


ضمان به مثابه حکم تکلیفی

دوره 7، شماره 27، دی 1389، صفحه 29-55

اسماعیل نعمت‌اللهی


افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟

دوره 3، شماره 9، مرداد 1385، صفحه 29-58

حسینعلی بای


بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 29-51

حجت الله فتحی


درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 29-58

غلامرضا پیوندی


تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای


مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح

دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 31-55

نجادعلی الماسی؛ غلامعلی میرنسب


اقتضائات موضوعیت‌داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 31-56

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مهدی سمائی


سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 31-64

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد رضا فرهمند


قاعده حریم حمی

دوره 11، شماره 43، دی 1393، صفحه 33-67

سعید داودی


تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی

دوره 8، شماره 31، بهمن 1390، صفحه 33-61

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


بررسی هزینه‌های جرم با نگرشی اسلامی

دوره 7، شماره 24، فروردین 1389، صفحه 33-60

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیداحسان حائری


بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه

دوره 12، شماره 46، آذر 1394، صفحه 33-60

علی محمدی جورکویه؛ محسن کاظمی نجف‌آبادی


تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

دوره 1، شماره 2، آذر 1383، صفحه 33-60

محمدجواد ارسطا


قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 6، آذر 1384، صفحه 33-62

احمد حاجی ده آبادی