دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق‎العمل‎کاری، دلالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

وحید شاهنده؛ علی اکبر ایزدی فرد


جریان‌شناسی دیدگاه های موجود پیرامون حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

علی ربیع زاده؛ توکل حبیب زاده


انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران: مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سید مصطفی میلانی؛ منصور امینی؛ وحید عاکفی


تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورت‌سنجی، ضوابط و معیارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

زینب عساکره؛ مصطفی منصوریان


رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سجاد افشار


تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

محمد سرچاهی؛ محمد فرجیها


کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

فرشاد چنگایی؛ نسرین مهرا


نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

سید علیرضا میربد؛ غلامرضا پیوندی


طراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

سیداحمد حبیب نژاد؛ مهدی زارع


چالش‌های فقهی و حقوقی حقابه در آب‏های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

حمید فعلی؛ سید محمد مهدی غمامی


جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط،تقنین و اجرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

علی زارع قراملکی؛ علی محمدی جورکویه


بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

مجتبی ملک افضلی اردکانی؛ بهاره کرمی


مبانی حقوقی تبادل داده‌های شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


مبانی فقهی جواز اکتساب تابعیّتِ کشورهای غیراسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

سید محمد علی هاشمی


بازپژوهی پیروی منفعت از عین در مالکیت و تاثیر اراده در آن در فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

علی کاظمی


نقش و جایگاه حق بر سلامت روان در حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

محمد جلالی؛ صدیقه الهیان


زیان معنوی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

عبداله رجبی؛ محمد پیرهادی تواندشتی


امکان سنجی اِعمال خیار شرط در ایقاعات در پرتوی روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

فاطمه رجائی؛ سجاد داورپناه


ضابطه شناسی جریان خیار شرط در عقود بر اساس اصل حاکمیت اراده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

محمدعلی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی


حجیت ید در صورت انکار ذوالید و امکان سنجی اثبات مسئولیت مدنی به واسطه ید(بررسی اختلاف آرای دادگاهها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سیف اله احدی


الزامات انتقال مطلوب دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

مهدی ابراهیمی؛ محمد بهادری جهرمی؛ محمدجواد رضایی زاده


مفهوم شناسی ناموس در فقه و حقوق اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

صمد بهروز؛ احمد مرتاضی؛ هادی جعفری


تاثیر إخبار در فسخ نکاح و رجوع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

محمد صالحی مازندرانی


نقدی بر تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل شفافیّت قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

محمد جعفر صادق پور؛ زینب شریفی مرام


بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

وحید ایمانی رحیملو؛ سید الهام الدین شریفی آل هاشم


تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

سید علی محمد یثربی؛ جواد محمودی


امکان بازبینی و تجدیدنظرپذیری آراء داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسین سلیم زاده؛ احمد احسانی فر؛ حجت مبین