موضوعات = حقوق مالکیت فکری
چالش های حمایت از اختراع سامانه هوش مصنوعی

دوره 20، شماره 79، دی 1402، صفحه 51-70

عبدالرضا علیزاده؛ مهسا تدین سعدی؛ کاظم فولادی قلعه


سیستم های دوگانه بررسی شرایط ثبت اختراع

دوره 20، شماره 77، تیر 1402، صفحه 59-88

جعفر اکبری؛ محمودمحمود حکمت نیا


مطالعه تطبیقی مدیریت جمعی حقوق مولف در آثار موسیقایی

دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 137-163

مسلم ملکی؛ شیما پورمحمدی


مبانی تفکیک ایده از بیان

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 119-152

محمود حکمت نیا؛ زینب شعبانی


پیشینه شناسی حقوق مالکیت فکری ایران

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 111-142

رحیم پیلوار


اخلاق حسنه وثبت اختراعات مربوط به سلول‌های بنیادی رویانی در فقه و نظام حقوقی ایران

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400

مهدی زاهدی؛ سهراب سلامت؛ شریف مرادی


امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 151-180

حسین روحانی؛ محمود حکمت نیا؛ سید یونس نورانی مقدم


استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 159-182

میرقاسم جعفرزاده؛ حسن لجم اورک


قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 239-273

علیرضا عالی پناه؛ رسول آقاداداشی