موضوعات = فقه و اصول
جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط،تقنین و اجرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

علی زارع قراملکی؛ علی محمدی جورکویه


بازپژوهی پیروی منفعت از عین در مالکیت و تاثیر اراده در آن در فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

علی کاظمی


حجیت ید در صورت انکار ذوالید و امکان سنجی اثبات مسئولیت مدنی به واسطه ید(بررسی اختلاف آرای دادگاهها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سیف اله احدی


دست یازی به زکات و خمس توسط فقیر

دوره 20، شماره 79، دی 1402، صفحه 71-83

علی اصغر افشاری


نقد مکتب تحققی در مبنای حقوق ازمنظر قرآن کریم

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 157-135

سعید داودی


باز‌پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه‌ها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 7-28

ابوالقاسم علیدوست؛ میثم محمودی سیدابادی


امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 29-54

اکبر نجم؛ سیدعباس موسویان؛ محمدعلی خادمی کوشا


بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 53-75

عزیز الله فهیمی؛ خالق داد اسدی


تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 91-109

حسین قافی؛ عزیز الله فهیمی؛ محمد مهدی عزیزاللهی


ژن‌درمانی سلول‌های زایشی و اثر آن در آشفتگی روابط خویشاوندی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 181-197

سعید نظرى توکلى؛ فاطمه اردستانی؛ محمود ویسی


نقد وصول وفقر اصول

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399

عبدالرضا علیزاده


امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 267-292

علی اکبر جعفری ندوشن؛ حسین حقیقت پور؛ زینب زارع


عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 7-32

علی ابوجعفری دلسم؛ عبدالحسین شیروی


امکان‌سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 7-38

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی