موضوعات = حقوق کیفری
پیامد های حقوقی جرم انگاری فراگیر در نظام قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

نوراله قدرتی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد علی حاجی ده آبادی


قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده 325 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

اسماعیل آقابابائی بنی


ایجاد اضطرار برای زن به قصد تمکین جنسی وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

جلال الدین قیاسی


تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

محمد سرچاهی؛ محمد فرجیها


ارزیابی سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان از چشم انداز امنیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

سید مرتضی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالوحید زاهدی


کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

فرشاد چنگایی؛ نسرین مهرا


مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری

دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 7-30

محمد رجبی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمدخلیل صالحی


تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 65-86

محمد حسین کریم زاده شورک؛ احمد حاجی ده آبادی؛ عبدالرضا برزگر


بررسی شرط ارتجالی بودن توهین

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 113-133

وحید نکونام


توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 7-28

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 29-58

غلامرضا پیوندی


بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 223-251

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 29-51

حجت الله فتحی


نقش زمان در توبه کیفری

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 45-68

امیر وطنی؛ عبد العلی توجهی؛ حسین رجایی


دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 91-118

مهدی شیدائیان؛ امیرحسین بحیرایی


علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 61-90

محمد حسنی


حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد