موضوعات = حقوق خصوصی
روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 133-161

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398، صفحه 7-39

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398، صفحه 41-67

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398

محمدمهدی مقدادی؛ محسن برهان مجرد


اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398، صفحه 169-192

علیرضا عالی پناه؛ الهام قدسی


بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 63-89

حامد صالحی علی آبادی؛ محمدحسن صادقی مقدم


تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 91-116

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 117-143

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 41-69

محمد صالحی مازندرانی؛ ایمان صالح