موضوعات = حقوق خصوصی
تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

امیر خناری نژاد؛ نسرین طباطبایی حصاری؛ محسن صادقی


مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

محمدحسین خلیل خلیلی


بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

وحید ایمانی رحیملو؛ سید الهام الدین شریفی آل هاشم


مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق‎العمل‎کاری، دلالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

وحید شاهنده؛ علی اکبر ایزدی فرد


امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

محمد مهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی دادمرزی؛ علی جوادیه


انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران: مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سید مصطفی میلانی؛ منصور امینی؛ وحید عاکفی


ضمان مفتی

دوره 20، شماره 77، تیر 1402، صفحه 33-58

میلاد مشایخ


تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد

دوره 20، شماره 77، تیر 1402، صفحه 89-117

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر

دوره 20، شماره 77، تیر 1402، صفحه 145-183

حامد صالحی علی آبادی؛ علیرضا شمشیری؛ عباس کریمی


تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 31-51

رضا قاسمی رستمی؛ محمدمهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی


اعمال خیارات در عقود ناقص

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 7-30

عباس کریمی؛ آرش بادکوبه هزاوه


سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 31-64

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد رضا فرهمند


تعدیل قضایی قراردادهای پیمان به‌مثابه مقتضای اطلاق عقد اجاره اشخاص

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 159-181

شیما وفادارنیا؛ علیرضا فصیحی زاده


بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 183-209

علی اکبر جعفری ندوشن


حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 59-83

حمید میری؛ حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


چالش های حقوقی قانون صدور چک

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 243-267

ابراهیم عبدی پور فرد


نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 55-78

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


امکان سنجی ضمانت از دین آینده در فقه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 79-101

محمد صالحی مازندرانی


نقش سفاح در أرش‌البکارة از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 205-222

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی تبار


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی درحقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400

محمود زمانی؛ عبدالرضا علیزاده؛ یدالله دادگر


اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 77-109

محمدتقی رفیعی؛ امیر باقریان


مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 211-232

پوران شرفی؛ داوود نصیران