موضوعات = حقوق عمومی
تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورت‌سنجی، ضوابط و معیارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

زینب عساکره؛ مصطفی منصوریان


رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سجاد افشار


طراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

سیداحمد حبیب نژاد؛ مهدی زارع


چالش‌های فقهی و حقوقی حقابه در آب‏های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

حمید فعلی؛ سید محمد مهدی غمامی


نقش و جایگاه حق بر سلامت روان در حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

محمد جلالی؛ صدیقه الهیان


الزامات انتقال مطلوب دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

مهدی ابراهیمی؛ محمد بهادری جهرمی؛ محمدجواد رضایی زاده


رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

فرج‌الله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمدرضا محمودی ضامن جانی


نقدی بر مواد (137) و (53)قانون مالیات‌ها و برابر سنجی آن با وجوب پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی

دوره 20، شماره 79، دی 1402، صفحه 85-102

محمدرضا عباسی؛ حمیدرضا صالحی؛ علی احمدی بیاضی


رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401، صفحه 7-32

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی


تأملی بر حق بر فرزندآوری در پرتو احکام وضعی و تکلیفی تلقیح مصنوعی

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 85-117

سید احمد حبیب نزاد؛ مصطفی بخرد


«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 103-123

محمد جلالی؛ پدرام امیریان


نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 7-27

حسنعلی علی اکبریان


رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 143-164

علیرضا دبیرنیا؛ عبدالسعید شجاعی


نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 119-140

یاسمن سعیدی؛ عبدالرضا جمال زاده؛ احمد باقری


قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 7-26

احمد دیلمی؛ آیت اله جلیلی مراد


معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 115-131

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی