موضوعات = حقوق عمومی
نقدی بر مواد (137) و (53)قانون مالیات‌ها و برابر سنجی آن با وجوب پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

محمدرضا عباسی؛ حمیدرضا صالحی؛ علی احمدی بیاضی


تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورت‌سنجی، ضوابط و معیارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

زینب عساکره؛ مصطفی منصوریان


رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سجاد افشار


رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401، صفحه 7-32

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی


رویکرد شناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401

فرج‌الله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمدرضا محمودی ضامن جانی


تأملی بر حق بر فرزندآوری در پرتو احکام وضعی و تکلیفی تلقیح مصنوعی

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 85-117

سید احمد حبیب نزاد؛ مصطفی بخرد


«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 103-123

محمد جلالی؛ پدرام امیریان


نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 7-27

حسنعلی علی اکبریان


رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 143-164

علیرضا دبیرنیا؛ عبدالسعید شجاعی


نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 119-140

یاسمن سعیدی؛ عبدالرضا جمال زاده؛ احمد باقری


قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 7-26

احمد دیلمی؛ آیت اله جلیلی مراد


معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 115-131

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی