کلیدواژه‌ها = جرم
رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401، صفحه 7-32

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی


بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 129-160

عباس کلانتری؛ صدیقه گلستان رو؛ نفیسه متولی زاده نایینی


احتیاط در دما و کاربرد آن در حقوق کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395

صدیقه گلستان رو؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده نایینی