کلیدواژه‌ها = احتیاط در دماء
احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 129-160

عباس کلانتری؛ صدیقه گلستان رو؛ نفیسه متولی زاده نایینی


احتیاط در دما و کاربرد آن در حقوق کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395

صدیقه گلستان رو؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده نایینی