کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 121-150

محمد حسین طالبی


ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 327-355

مریم شاهی زارع؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ اسماعیل شاهسوندی


ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گازدر ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی

دوره 13، شماره 50، آذر 1395، صفحه 157-179

سیدحسین ملکوتی؛ علیرضا ناصری؛ مرتضی قاسم آبادی