کلیدواژه‌ها = سیاست کیفری
ارزیابی سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان از چشم انداز امنیت اجتماعی

دوره 20، شماره 78، مهر 1402، صفحه 131-160

سید مرتضی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالوحید زاهدی


از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 53، شهریور 1396، صفحه 111-147

محسن برهانی؛ مهسا دادجو


مفهوم وجایگاه عنف در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 53، شهریور 1396

محسن برهانی؛ مهسا دادجو


بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 7-40

سیدمحمود میرخلیلی