کلیدواژه‌ها = مجلس شورای اسلامی
رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سجاد افشار


تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 11، شماره 41، شهریور 1393، صفحه 131-156

سیدحسین ملکوتی هشجین؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)