کلیدواژه‌ها = مصلحت
جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط،تقنین و اجرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

علی محمدی جورکویه؛ علی زارع قراملکی


رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجیگری

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 165-195

طیبه سترگ؛ طوبی شاکری؛ محمد فرجیها؛ هاجر آذری


قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 7-26

احمد دیلمی؛ آیت اله جلیلی مراد


ریشه‌یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 97-128

امیر احمدنژاد؛ زهرا کلباسی


بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای

دوره 12، شماره 47، اسفند 1394، صفحه 113-130

علی‌مراد حیدری