کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی بسترهای مجازی آنلاین در قبال اَعمال کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

ابوالفضل حسام؛ محمد غلامعلی زاده


مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه


مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی


قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت

دوره 15، شماره 56، فروردین 1397، صفحه 7-25

احمد دیلمی


مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی