کلیدواژه‌ها = مجازات
حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 185-211

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری

دوره 12، شماره 45، تیر 1394، صفحه 67-106

جعفر یزدیان جعفری؛ الهه خیرمند