کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
جایگاه علت تعهد و جهت معامله در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

امید توکلی کیا؛ سیداحمدعلی هاشمی


امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 267-292

علی اکبر جعفری ندوشن؛ حسین حقیقت پور؛ زینب زارع


انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 187-211

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی


اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 91-120

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ اکبر طالبی چاهوکی


بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 105-133

اسمعیل رحیمی‌نژاد؛ محدثه صفرخانی


رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 135-165

مسعود راعی؛ محمد مولاییان