کلیدواژه‌ها = "
بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 125-146

محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری


نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 7-27

حسنعلی علی اکبریان


کاربست نظریه عدالت افلاطون در حقوق زن

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 197-229

سیدحسین فاطمی نژاد


طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 167-187

صدیقه فقیه حبیبی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ علیرضا عسگری


ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 327-355

مریم شاهی زارع؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ اسماعیل شاهسوندی