نویسنده = حسینعلی بای
تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای


تأثیر عدم درمان مجنی‌علیه در مسئولیت جانی

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 139-168

حسینعلی بای


بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی

دوره 6، شماره 23، بهمن 1388، صفحه 97-125

حسینعلی بای؛ بابک پورقهرمانی