نویسنده = احمد حاجی‌ده‌آبادی
بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری


عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری

دوره 10، شماره 39، بهمن 1392، صفحه 113-140

احمد حاجی‌ده‌آبادی


قضاوت زن

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 7-35

احمد حاجی‌ده‌آبادی


مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی

دوره 7، شماره 25، تیر 1389، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ روح‌الله اکرمی سراب


قصاص و دیة زن

دوره 6، شماره 22، آذر 1388، صفحه 151-181

احمد حاجی‌ده‌آبادی


اجرای حدود در زمان غیبت

دوره 4، شماره 16، اردیبهشت 1387، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی