نویسنده = فرج‌الله هدایت نیا
طراحی ساختار جامع فقه خانواده

دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 53-75

فرج‌الله هدایت نیا


رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401، صفحه 7-32

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی


رویکرد شناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

دوره 19، شماره 74، آبان 1401

فرج‌الله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمدرضا محمودی ضامن جانی


تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 59-71

فرج‌الله هدایت نیا


آثار بیماری‌های واگیردار در حقوق زناشویی

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 175-196

فرج‌الله هدایت نیا


آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن

دوره 16، شماره 62، مهر 1398

فرج‌الله هدایت نیا


کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 41-70

فرج‌الله هدایت نیا


مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان

دوره 11، شماره 42، آذر 1393، صفحه 39-63

فرج‌الله هدایت نیا