نویسنده = محسن اسماعیلی
مبانی حقوقی تبادل داده‌های شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


امکان‌سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 7-38

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 7-42

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی