نویسنده = سید احمد میرخلیلی
امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 267-287

محمد قربانی مقدم؛ سید احمد میرخلیلی؛ قدرت الله خسروشاهی


چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 81-96

سیداحمد میرخلیلی؛ اکرم غدیری


چگونگی شکل‌ گیری اماره اثبات دعوی

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395

اکرم غدیری؛ سید احمد میرخلیلی


حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه

دوره 12، شماره 46، آذر 1394، صفحه 111-137

سیداحمد میرخلیلی؛ حجت عزیزالهی؛ معین فرزانه وشاره