نویسنده = حسینعلی بای
بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 161-192

حسینعلی بای؛ حسین شاکر


افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟

دوره 3، شماره 9، مرداد 1385، صفحه 29-58

حسینعلی بای


مبانی‌ پرداخت دیه از بیت‌المال

دوره 2، شماره 5، تیر 1384، صفحه 65-86

حسینعلی بای


قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه

دوره 1، شماره 3، دی 1383، صفحه 71-101

حسینعلی بای