نویسنده = عباس کلانتری خلیل‌آباد
نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 129-160

عباس کلانتری؛ صدیقه گلستان رو؛ نفیسه متولی زاده نایینی