نویسنده = عبدالرضا علیزاده
چالش های حمایت از اختراع سامانه هوش مصنوعی

دوره 20، شماره 79، دی 1402، صفحه 51-70

عبدالرضا علیزاده؛ مهسا تدین سعدی؛ کاظم فولادی قلعه


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 253-282

عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی؛ یدالله دادگر


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی درحقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400

محمود زمانی؛ عبدالرضا علیزاده؛ یدالله دادگر


مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 251-284

جلیل قنواتی؛ عبدالرضا علیزاده؛ مجتبی زنگنه


نقد وصول و فقر اصول

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 321-350

عبدالرضا علیزاده


نقد وصول وفقر اصول

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399

عبدالرضا علیزاده


بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در پرتوِ اصل 27 قانون اساسی ایران

دوره 14، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 127-162

عبدالرضا علیزاده؛ ریحانه صالحی