نویسنده = محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی
بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 77-107

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیف‌الله محمدی‌نسب


بررسی هزینه‌های جرم با نگرشی اسلامی

دوره 7، شماره 24، فروردین 1389، صفحه 33-60

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیداحسان حائری


جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی

دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 57-87

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ محمدمهدی عالمی طامه


قاعدة دفع افسد به فاسد و دلالت‌های حقوقی ـ جرم‌شناختی آن

دوره 5، شماره 18، آذر 1387، صفحه 7-34

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی