نویسنده = عادل ساریخانی
«علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی


بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع

دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 29-58

عادل ساریخانی؛ علی درودی


تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

دوره 7، شماره 26، آبان 1389، صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی


مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه

دوره 5، شماره 18، آذر 1387، صفحه 171-198

عادل ساریخانی؛ روح‌الله اکرمی سراب