دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، بهمن 1399 

مقاله پژوهشی

تحلیل حقوقی شیوه‌ی دریافت وجه‌التزام در قراردادهای بانکی

صفحه 7-30

پیام محمدی میرعزیزی؛ ابراهیم عبدی پور فرد


تحلیل مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بر اساس قاعده هزینه فایده

صفحه 31-57

حسینعلی بای


تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر

صفحه 59-71

فرج‌الله هدایت نیا


تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل

صفحه 91-109

حسین قافی؛ عزیز الله فهیمی؛ محمد مهدی عزیزاللهی


بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران

صفحه 151-180

حسین روحانی؛ محمود حکمت نیا؛ سید یونس نورانی مقدم


ژن‌درمانی سلول‌های زایشی و اثر آن در آشفتگی روابط خویشاوندی از دیدگاه فقه اسلامی

صفحه 181-197

سعید نظرى توکلى؛ فاطمه اردستانی؛ محمود ویسی


تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


بررسی ابعاد حق بر حریم خصوصی نسبت به سالمندان

صفحه 271-300

محمد صالح تسخیری؛ سیداحمد حبیب نژاد


تقابل میان اصول مسئولیت دولتی و مصونیت کیفری در اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری

صفحه 301-326

حجت سلیمی ترکمانی؛ جلیل حاضروظیفه قره باغ


ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه

صفحه 327-355

مریم شاهی زارع؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ اسماعیل شاهسوندی


نقد وصول و فقر اصول

صفحه 321-350

عبدالرضا علیزاده