مقاله پژوهشی

1. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 7-35

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


2. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

صفحه 37-62

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


3. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


4. بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی

صفحه 91-112

محمدمهدی مقدادی؛ محسن برهان مجرد


5. ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

صفحه 113-142

ابوالقاسم علیدوست؛ احمد احسانی فر


6. چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 143-168

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی


7. اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی

صفحه 169-192

علیرضا عالی پناه؛ الهام قدسی