دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، مرداد 1398، صفحه 7-218 

مقاله پژوهشی

انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 7-39

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

صفحه 41-67

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی

محمدمهدی مقدادی؛ محسن برهان مجرد


ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

ابوالقاسم علیدوست؛ احمد احسانی فر


اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی

صفحه 169-192

علیرضا عالی پناه؛ الهام قدسی


چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی