دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 7-218 
1. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 7-35

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


2. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

صفحه 37-62

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


3. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


5. ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

صفحه 113-142

ابوالقاسم علیدوست؛ محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


7. آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری

صفحه 169-196

مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی