دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، فروردین 1384، صفحه 11-197 
بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

صفحه 11-38

سیدعباس موسویان


قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

صفحه 39-70

احمد حاجی ده‌آبادی


رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

صفحه 71-83

مهدی حسن زاده


نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

صفحه 85-108

حجت الله فتحی


پول‎شویی الکترونیکی

صفحه 109-132

امیرحسین جلالی فراهانی


تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب 2/6/1382)

صفحه 133-146

جعفر یزدیان جعفری


فلسفة ‌مجازات

صفحه 147-170

ابراهیم باطنی؛ محسن برهانی


نگاهی به (سیاست) تسامح صفر

صفحه 173-182

جلال الدین قیاسی


رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم

صفحه 183-197

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای