دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 11-197 
5. پول‎شویی الکترونیکی

صفحه 109-132

امیرحسین جلالی فراهانی


7. فلسفة ‌مجازات

صفحه 147-170

ابراهیم باطنی؛ محسن برهانی


9. رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم

صفحه 183-197

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای